• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Otevření školy

Vážení rodiče a milí žáci,

s radostí oznamujeme, že od pondělí 12. dubna 2021 opět otevíráme školu v plném rozsahu. Jedeme podle rozvrhu, obědy i školní družina jsou zajištěny. Prosíme žáky, kteří měli zapůjčené počítače a tablety o navrácení. 

Dle nařízení vlády bude i na naší škole probíhat povinné testování na onemocnění covid-19 dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. 

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, máte zájem o naši školu?

I v současně nepříznivé situaci jsme povinni vyhlásit zápis do první třídy. Podmínky letošního zápisu se budou poněkud lišit vzhledem k mimořádným bezpečnostním opatřením vlády ČR. Zápis bude probíhat ve středu 31. 3. 2021 od 8 do 12 hodin. Nežli se dostavíte do školy, kontaktujte paní ředitelku na telefonním čísle +420 482 322 174 nebo +420 723 739 855 Po telefonické konzultaci obdržíte pokyny jak dále postupovat. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás i Vaše dítě.

Online výuka 2021

POZOR  DŮLEŽITÉ!!!!!

Informace k online distanční výuce:

Dne 30.03.2021 si všichni rodiče od 8 do 12 hodin vyzvednou v budově školy nově založené e-mailové adresy, informace k online výuce, notebooky, tablety a připojení k internetu. V případě nejasností můžete kontaktovat školu telefonicky či emailem.

Distanční výuka

"Pokud škola z důvodu krizového opatření, mimořádného opatření nebo nařízení karantény poskytuje distanční výuku, jsou žáci povinni vzdělávat se distančním způsobem.   Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání." (Zákon č. 349, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon, platnost od 25. 8. 2020).

Naše škola při distančním vzdělávání využívá školu online (Google Meet).

Při distančním vzdělávání vybírají vyučujících z těchto forem: on-line synchronní (videokonferenční nástroje doménu Google Meet) a off-line výuka (bez digitálních technologií).

Učební materiály při off-line distanční výuce, které nelze předat elektronickou cestou, si vyzvedne zákonný zástupce nebo žák (žákyně) v předem domluveném termínu v určeném prostoru školy nebo před školou. Případně se zákonný zástupce domluví s vyučujícím na jiném místě či způsobu předání materiálu.

Škola může v době distanční výuky zapůjčit žákovi (žákyni) notebook nebo tablet dle technických možností. V tomto případě bude se zákonným zástupcem sepsána smlouva o výpůjčce.

Pro hodnocení distanční práce žáků škola využívá formativní (průběžné slovní) i sumativní hodnocení (známkami).

Zpráva o uzavření školy

Vážení rodiče.

Od 1. března 2021 bude naše škola po dobu tří týdnů uzavřena a bude probíhat povinná distanční výuka. Sledujte, prosím, naše webové stránky nebo Facebook, kde budete průběžně informováni o případných změnách.

Pololetní a jarní prázdniny 2021

Vážení rodiče,

připomínáme, že ve čtvrtek 28. 1. obdrží vaše děti pololetní vysvědčení. Bude to výpis z vysvědčení, který si necháváte. V pátek 29. 1. jsou jednodenní pololetní prázdniny. Od pondělí 1. 2. do pátku 5. 2. jsou jarní prázdniny. Žáci nastupují do školy v pondělí 8. 2. 2021. 

Podkategorie