• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Koronavirus (COVID-19)

Koronavirus (COVID-19)   

Vážení rodiče,

na základě doporučení ředitelky odboru dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Ing. Kateřiny Hochmanové Vám oznamujeme, že dne 3. 3. 2020 byli všichni žáci na sociální hodině informováni o nebezpečí onemocnění koronavirem (COVID-19). Žáci byli poučeni o základních zásadách osobní hygieny (správné mytí rukou, zakrývání úst a nosu při kýchání a kašlání, používání jednorázových kapesníků, atd.) Ve škole jsou vyvěšeny letáky s obrázky, jak správně postupovat při mytí rukou. Všechny třídy jsou vybaveny dezinfekčními mycími gely a spreji. 

Zároveň Vás naléhavě žádáme o odpovědnost a spolupráci:

  1. Pokud bude mít Vaše dítě příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota), neposílejte takové dítě do školy, ale ponechte ho doma do odeznění příznaků onemocnění.
  2. Pokud, i přes varování Ministerstva zahraničních věcí ČR, vyjedete s Vaším dítětem během jarních prázdnin do ohrožených částí Itálie, kontaktujte po návratu svého ošetřujícího lékaře a konzultujte s ním, zda může Vaše dítě nastoupit zpět do školy, nebo má zůstat v karanténě.  O vyjádření lékaře informujte školu.

Aktuální informace o koronaviru najdete na webových stránkách Státního zdravotního ústavu www.szu.cz. Informace pro občany ČR cestující do zahraničí najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html 

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a odpovědné počínání.