• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Nástup žáků 1. stupně do školy

Nástup žáků 1. stupně do školy

Vážení rodiče, 

v pondělí 25. 5. 2020 bude obnovena docházka žáků 1. stupně do školy. Nástup žáků není povinný, je na uvážení rodičů, zda své dítě ke školní docházce přihlásí. Výuka na dálku bude probíhat i nadále. Pokud dítě do školy nepošlete, nárok na ošetřovné zůstává zachován.

Výuka bude probíhat od 7:45 do 12:00 hodin každý den. 

Žáci budou rozděleni do skupinek podle ročníků. Každá skupina bude v jiné třídě se svou učitelkou a jednou asistentkou. Ve skupině budou tři až čtyři žáci.

Stravování (obědy) žáků v MŠ není možné.

Žáci budou vzděláváni ve všech předmětech s výjimkou Tv. Rozvrh obdrží v pondělí 25. 5., pondělní rozvrh je stejný se starým. Žáci si přinesou pomůcky na český jazyk, matematiku, prvouku (2. a 3. ročník) a přírodovědu (5. ročník).

Rodiče jsou povinni zajistit dítěti dvě roušky na den. V jedné žák dorazí do školy, druhou bude mít v sáčku a během dopoledne si roušku vymění.

Nutné je dodat škole Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář máte všichni v e-mailové poště. Lze si jej též vyzvednout ve škole.

                                                                                                                Mgr. Gabriela Ouhrabková                                                                                                                                        ředitelka školy