• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Konec školního roku 2019/2020

Konec školního roku 2019/2020

Předávání vysvědčení proběhne 30. června 2020 od 7.30 do 8:00 hodin. Čas je přizpůsoben příjezdu a odjezdu autobusů. Žáci budou z důvodu bezpečnosti přebírat vysvědčení ve svých třídách. Odpadá společné rozloučení se školním rokem. Žáci, kteří se neúčastnili prezenční výuky a vzdělávali se distančně, jsou povinni přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (lze si je stáhnout z internetu nebo vyzvednout ve škole). Dále prosíme tyto žáky, aby donesli všechny učebnice k odevzdání.