• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Oslavy dne Ekoškol

OSLAVY DNE EKOŠKOL
7. 11. 2014
Tento den, jako i v loňském roce, se naše ekoškola do oslav zapojila akcí, která se týkala tématu voda. Rozhodli jsme se vyčistit studánku v
naší obci a její okolí od spadaného listí a dalších nečistot. Vybavili jsme se hráběmi a koštětem a vyrazili směr studánka. Ještě jsme si řekli, že by bylo zajímavé zhodnotit stav vody, a proto jsme si s sebou vzali i 3 skleničky od přesnídávek. Do kterých jsme během naší akce nabrali vodu ze
studánky, z místní říčky a nakonec i zkaluže. Tyto vzorky jsme chtěli následující pondělí porovnat. Neměla to být žádná velká
chemická šetření, ale zajímalo nás, zdali budou pouhým okem spatřitelné rozdíly. Poté, co jsme ke studánce dorazili , jsme se dali
do práce. Za pomocí hrábí jsme vyndal i spoustu spadaného listí, které jsme nosili na jednu velkou hromadu. Poté jsme pohrabali i její okolí a rýžovým kartáčem očistili kamenný žlab u studánky. Při práci jsme se střídali, takže vše bylo velmi rychle hotovo. Nakonec jsme si nabrali první vzorek vody a vydali se směr škola. Cestou jsme naplnili druhou sklenici vodou z kaluže a dorazili ke škole, kde protéká malá říčka.
Tu využíváme k zalévání naší zahrady. Proto jsme zkontrolovali její stav a nabrali poslední vzorek vody. Studánku a její okolí jsme zdárně vyčistili, i když je pravda, že by to chtělo asi za měsíc, pokud tu už nebude všude ležet sníh, zopakovat. Studánka je pod vysokou lípou a na
té stále bylo nějaké to listí. Skleničky s vodou jsme „odborně“ svým zrakem porovnali. A zjistili, že nejvíce nečistot obsahovala voda z
kaluže. Nejlépe z toho vyšla voda z řeky, vzorek ze studánky obdržel pomyslné druhé místo (voda ze studánky byla v době nabírání mírně zčeřená úklidem, proto v ní bylo patrno více nečistot, nežli ve vzorku z říčky). Starší žáci se rozhodli, že si vzorky ještě prohlédnou pod mikroskopem. Tak toto je náš způsob, kterým jsme se zapojili do oslav dne ekoškol. A věříme, že jsme nebyli sami.
Ekotým
-
Základní škola Lázně Libverda