• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Předvánoční setkání s klienty terapeutické dílny z Raspenavy

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S KLIENTY TERAPEUTICKÉ DÍLNY V RASPENAVĚ

15.12.2015

Nevíme do jaké míry má kdo ponětí o fungování socioterapeutické dílny v Raspenavě, kam dochází lidé, kteří by v běžném zaměstnání asi příliš neobstáli. Dílnu pravidelně od pondělí do pátku navštěvují mladí lidé s určitým zdravotním, či mentálním hendikepem. Dílna se tak stává jejich jakýmsi „zaměstnáním“. Cílem není žádné velké finanční ohodnocení, ale snaha o smysluplnou náplň dní, možnost seberealizace a navázání a udržení sociálních vztahů. Zde pracují s různými materiály a vytváří nádherné věci. Součástí je i keramická dílna. Výtvory z ní jsou úžasné, to potvrdí každý, kdo měl možnost někdy tvorbu těchto lidí spatřit. A protože tuto dílnu navštěvuje i jeden z našich bývalých žáků, došlo v předvánočním čase, již k druhému setkání s klienty této dílny. Byli pozváni, aby s námi strávili pár chvil, zhlédli naše vánoční představení, popovídali si o přáních týkající se vánočních dárků a zazpívali si pár koled. A jak jsme naplánovali, tak se také stalo. Zahráli jsme jim vánoční příběh o narození Ježíška a i oni pro nás měli připraveno pásmo vánočních písní, což pro nás bylo příjemným překvapením. Poté jsme ještě chvilku poseděli a popovídali si. Poděkovali jsme za návštěvu a popřáli splnění všech vánočních přání. Je dobré si občas připomenout, že mezi námi žijí lidé s určitými hendikepy. O to překvapující bývá mnohdy zjištění, že dokáží svůj život prožít plněji a hodnotněji, nežli někteří lidé zdraví.                                                                                                                                                            

žáci a učitelky ZŠ 

 

Cesta do Betléma - rozsvícení vánoční stromu v Lázních Libverda

CESTA DO BETLÉMA - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ STROMU V LÁZNÍCH LIBVERDA

28.11.2015

K tradičním předvánočním akcím obce Lázně Libverda patří i „Rozsvícení vánočního stromu“. My máme tu čest každým rokem přispět troškou do programu a i letos tomu nebylo jinak. Rozhodli jsme se, že se pokusíme nacvičit a přehrát příběh, který je neodmyslitelně spjat s Vánocemi. Příběh o narození Ježíška. Doplnili jsme ho a proložili zpěvem vánočních koled. Nácvik zpočátku nevypadal moc optimisticky, ale stačilo pár zkoušek a museli jsme uznat, že někteří z nás jsou rozenými herci. V sobotu jsme se pak všichni sešli u ještě nerozsvíceného stromu za Obecním úřadem a čekali, až na nás přijde řada. Po pěkném vystoupení dětí z mateřské školy jsme přišli na řadu my. Nervozita u některých z nás byla patrná, ale zvládli jsme to bez většího zaváhání. Předvánoční atmosféru dotvářely pomalu k zemi padající vločky sněhu. Po našem vystoupení jsme pak pomohli odpočítat ten správný okamžik pro rozsvěcení vánočního stromu. A podařilo se! To byla nádhera! Po chvíli jsme uslyšeli cinkot a chřestot řetězů a objevil se ctihodný pan Mikuláš v doprovodu s andělem, ale i čerty. Vypadá to ale, že v Lázních bydlí jen hodné děti, protože si většina odnesla sladké odměny a svítící tyčinky. Čerti nikoho, co je nám známo, do pekla neposlali. V pondělí jsme se ve škole sešli úplně všichni. A to i paní učitelky :).                                                          

 žáci a učitelky ZŠ 

Vánoční setkání v Domově U Spasitele ve Frýdlantu a návštěva městského muzea, radnice a věže

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V DOMOVĚ U SPASITELE VE FRÝDLANTU A NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO MUZEA, RADNICE A VĚŽE

18.12.2015

V loňském roce jsme se poprvé vydali navštívit seniory do Domova U Spasitele do Frýdlantu. A protože se nám moc líbilo, rozhodli jsme se, že i letos potěšíme babičky a dědečky v tomto vánočním čase. Sbalili jsme všechny rekvizity a vyrazili v domluvený čas do Domova, kde jsme sehráli nacvičený příběh o narození Ježíška. Bylo to moc příjemné setkání a mnozí přítomní nás aktivně podpořili při zpěvu koled. Na závěr jsme popřáli pohodové svátky, hlavně pevné zdraví a rozdali napečené perníčky.

A když už jsme byli v tom Frýdlantu, rozhodli jsme se, že navštívíme frýdlantské městské muzeum Radnici, kde se konala vánoční výstava „Z babiččiny almary“, prohlédneme si místní expozici týkající se historie města a vystoupáme pěkně do oblak, na radniční věž. Bylo zajímavé zjistit, že ačkoliv Lázně Libverda nejsou od Frýdlantu vzdáleny nikterak daleko, tak pro mnohé z nás byla návštěva samotné radnice a věže zkušeností první.  Nejprve jsme se vydali pěkně po svých přes radniční půdu, kde byly vystaveny zdařilé, někdy až strašidelné výtvory dětí z frýdlantských škol, na ochoz radniční věže. Výstup jsme nakonec zvládli úplně všichni, i ti, kteří o tom ještě pár minut při příchodu ke vstupním dveřím radnice pochybovali. Výhledy byly pěkné a viditelnost dobrá. Poté jsme sestoupili do míst výstavy a expozice. Výstava byla zaměřena na vánoční období za časů našich prababiček a pradědů. Byla tu různá vánoční vykrajovátka, hračky, které mohly děti nalézt pod stromečkem, vybavení kuchyní, ale i fešné zástěrky starostlivých kuchařinek. Nechyběl ani vánočně nazdobený stromeček. Expozice týkající se historie města Frýdlantu byla pro nás také přínosná. Netýkala se pouze osoby Albrechta z Valdštejna, ale zajímavé byly i informace o historii radnice samotné. Mnohé z nás však nejvíce zaujala místnost s rozličnými hudebními nástroji. Na závěr musíme konstatovat, že dnešní den se vydařil a příjemně zpestřil ten předvánoční čas.

žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

 

Předvánoční ekodílnička

PŘEDVÁNOČNÍ EKODÍLNIČKA

18.11.2015

Tak už se to blíží. Čas adventní nesměle klepe na dveře a my se začínáme těšit na ty krásné zimní svátky, které dobu adventu ukončují. Ano, ano, správně hádáte. Jsou jimi Vánoce. K vánočnímu času v naší škole již nějaký rok neodmyslitelně patří i předvánoční tvoření.  A tak i letos jsme popustili uzdu naší fantazii a prověřili zručnost našich prstíků. Snažili jsme se opět využít materiál, který by možná skončil v kontejnerech na tříděný odpad – např. skleničky od přesnídávek, staré pohlednice, různé odstřižky látek a papíru. Pak také to, co jsme nalezli v našich zásobách tajně ukryté v příšeří půdy a dílny (např. korálky a drátky o kterých si již mnozí mysleli, že jsou navždy ztraceny). A nakonec i přírodniny, které obklopují člověka v prostředí, ve kterém žije. Stačí jen překročit práh našich domovů – nasbírat pár větviček, šišek, či rozlousknout nějaký ten oříšek. Materiálu tedy bylo dosti. A tak jsme vyndali nůžky, lepidla, nějaký ten drátek a dali se do tvorby. A poněvadž jsme vcelku šikovní, začali pod našima rukama vznikat moc pěkné věci. Papírové hvězdy, oříškové ozdoby, korálkové svícínky, lucerničky ve tvaru sněhuláků, přáníčka, stromečkové krabičky a ti starší se dali i do výroby korálkových náušnic. Teď už se jen těšíme, komuže udělají naše výtvory radost. Věříme, že se někdo takový určitě najde :-).

Ekotým Základní školy Lázně Libverda

Afrika - kolébka lidstva

PŘEDSTAVENÍ AFRIKA - KOLÉBKA LIDSTVA

11.11.2015

Navštívili jsme poučné představení o Africe. Představení probíhalo v městském kině ve Frýdlantě v Čechách formou dokumentárního filmu.

Podkategorie