• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Školní zahraniční jazykově vzdělávací zájezd Anglie - Eastbourne

ŠKOLNÍ ZAHRANIČNÍ JAZYKOVĚ VZDĚLÁVÁCÍ ZÁJEZD ANGLIE - EASTBOURNE

12. - 18. 10. 2015

Jsme rádi, že jsme měli možnost využít výzvy 56.OPVK, jejíž součástí byl operační program vzdělávání pro konkurence-schopnost, a mohlise tak vydat na jazykově vzdělávací pobyt, který se ukázal nezapomenutelnou a přínosnou zkušeností nejen pro naše žáky, ale i pro pedagogy.  Na zahraniční pobyt do anglického městečka Eastbourne se vydalo 10 žáků naší školy, spolu s dvěma pedagogy.  Ještě před odjezdem u některých převládala nejistota z neznámého. Jisté obavy z cesty, z cizí země a řeči. Pro některé to byl jakýsi splněný sen, pro jiné první osamostatnění od rodiny. Pobytu se účastnili žáci od 5. do 9. ročníku, kteří se učí anglickému jazyku. Jedním z cílů bylo využití angličtiny v praxi, dále jisté osmělení se, ztráta strachu mluvit cizí řečí, poznání nové země, lidí a způsobu života.

Cesta autobusem a následná plavba trajektem byla pouze začátkem našeho putování a poznávání neznámé země, kterou pro nás Anglie do té doby byla. Žáci i pedagogové byli ubytování ve dvojicích přímo v anglických rodinách. Už tento fakt byl dobrou zkušeností a příležitostí využít své angličtiny a poznat zblízka způsob života, bydlení, stravování v běžné anglické rodině. Každý den se pak žáci setkávali v jazykové škole Twin, kde byli rozděleni do skupin, podle dosažené jazykové úrovně. Zde pak trávili 3 hodiny denně v přítomnosti anglického lektora a absolvovali tak výuku pouze v anglickém jazyce. Lektoři využívali různých metod a technik, aby žáci byli co nejvíce zapojeni a aktivizováni. Vše se dělo spíše zábavnou formou. Po počáteční nejistotě, tak mnoho žáků ztratilo zábrany a zjistilo, že není třeba se bát mluvit, i když jejich jazykové dovednosti nejsou až tak na vysoké úrovni. Podstatné je, se nebát projevit a využít toho, co již člověk umí.

Každodenní výuka byla doplněna různými výlety, na které se všichni moc těšili. Navštívili jsme mnoho krásných míst. Mezi prvními bylo malé přímořské městečko Hastings, kde jsme absolvovali návštěvu Pašeráckého muzea, jízdu starodávnou zubačkou na vyhlídku nad městem a následnou procházku po mořském pobřeží. Samo moře bylo tím největším zážitkem pro mnohé přítomné. Studené, nespoutané,.... Další den jsme měli možnost obdivovat rozmanitost podmořského světa (Sea Life) při návštěvě městečka Brighton a po návštěvě Royal palace (paláce králů) zamířit na Brighton pier - zábavné molo, kde na nás čekaly atrakce, nám známé z různých poutí, ale hlavně západ slunce u moře. Poklidnou procházku po pobřeží moře a krásné výhledy na útesy Seven Sisters (nedaleko Eastbournu), nám následujícího dne krapek zhatilo počasí. Vše jsme absolvovali za charakteristického anglického počasí, takže neustále mrholilo, ochladilo se a výhledy přes mlhu nebyly nikterak daleké. Zato pro návštěvu Londýna bylo připraveno počasí přímo ukázkové. Do Londýna jsme se během našeho pobytu vypravili hned dvakrát. Navštívili jsme mnoho zajímavých a pro Londýn charakteristických míst. Proto jsme nemohli minout -Westminster Abbey, Clock tower se zvonem Big Ben, Trafalgar squere, Buckingham palace (sídlo královny), odpočinuli si v Hyde Parku a následně se navrátili do rušných ulic Londýna.  Při druhé návštěvě Londýna někteří z nás využili možnosti pohlédnout na Londýn pěkně z výšky, kam vystoupali za pomoci London Eye (točící se obří kolo). Prošli jsme část Londýna přes Piccadilly Circus na Covent Garden, následně se svezli i londýnským metrem, které je neuvěřitelně složité a pro českého smrtelníka nepochopitelné, kolem Globe Theateru k Tower Bridge, kde jsme měli domluvenu plavbu lodí po řece Temži. Využita byla každá minuta

našeho pobytu. A je jasné, že by byl člověk schopen strávit mnohem více času na všech navštívených místech.

Celý pobyt byl pro všechny z nás velkým přínosem, jak po stránce jazykové, tak i pro poznání cizí země, nových míst, způsobu života, kultury. A zajisté i krok k určitému osamostatnění se a příležitost vycestovat do vzdálené země, za kterou jsou mnozí naši žáci vděčni.  

Horská služba u nás v Lázních LIbverda

HORSKÁ SLUŽBA U NÁS V LÁZNÍCH LIBVERDA - SETKÁNÍ S PROFESIONÁLNÍM ZÁCHRANÁŘEM

22.10.2015

O tom, že v naší obci od roku 2011, funguje stanice Horské služby mnozí z nás věděli. Ale nikdo jsme neměli tu příležitost si přímo popovídat s některým z jejich členů. Proto se mnozí z nás těšili na dnešní setkání s profesionálním záchranářem panem Tomášem Prchalem, který v době letní sezony působí i na libverdské stanici Horské služby. A nebylo to vůbec nezáživné povídání. Měli jsme možnost si z blízka prohlédnout základní vybavení záchranářů Horské služby. Někteří z nás si vyzkoušeli obléknutí  záchranářského postroje (sedáku), aniž by se do něho zamotali. Pokusili jsme se o umístění a fixování zraněného do speciálního lehátka. A přitom všem nechyběl popis, jak postupují záchranáři při jeho ošetření.

Řekli jsme si pravidla pobytu v přírodě, v horách a zopakovali si základní informace o poskytování první pomoci z pozice laiků. Mohli jsme se ptát na vše, co nás k tomuto tématu napadalo, a co nás zajímalo. Ale to nebylo vše. Nakonec jsme vyrazili k libverdské stanici, kde jsme mohli zhodnotit její vybavenost a hlavně si vyzkoušet posed na záchranářské čtyřkolce. Což ocenila hlavně chlapecká část našeho osazenstva. Děkujeme za pěknou přednášku a doufáme, že nebudeme nikdy potřebovat pomoc horských záchranářů. A to nám věřte, že to nemyslíme nijak špatně :-).                                  žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

NAŠE ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU

Výzva č. 56

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 1. 00/56.2213

Název projektu: Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Lázně Libverda

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státním rozpočtem ČR

Zápis do 1. třídy pro rok 2016/2017

 Zápis do 1. třídy pro rok 2016/2017 - zápis se koná od 8:00hod do 15:00hod v budově školy č.p. Lázně Libverda 112

Tento zápis se týká všech dětí, které mají ve školním roce 2016/2017 zahájit školní docházku. Tj. dětí narozených v období do 31.8.2009. Zápis je určen i dětem, kterým byla školní docházka minulý rok odložena.

Doprovod zákonného zástupce ( rodiče ) nutný. K zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Proč právě k nám na školu?

Jsme malá škola s individuálním přístupem ke každému žáku. Vyučujeme dle dvou školních vzdělávacích programů. Jeden je určen žákům základní školy, druhý žákům se zdravotním postižením. Do výuky zařazujeme projektové vyučování a činností, které žáci mohoiu využít v běžném životě. Dále jsme zařazeni do projektu EKOŠKOL

Divadlo Fortissimo - pantomima

DIVADLO FORTISSIMO - PANTOMIMA

21.10.2015

Je uměním vyjádřit emoce, děj a situace bez využití daru řeči. Jedna ze skupin naší společnosti však tuto dovednost, pokud se chce ve svém oboru prosadit, ovládnout musí. Jsou jí herci. Navíc, když si vyberou obor pantomima, tak jim nic jiného nezbývá. Musí zapomenout na slova a vsadit na svůj pohyb, gesta a mimiku. S tímto uměním jsme se mohli, alespoň částečně, seznámit během setkání s divadlem Fortissimo v hejnickém kině. Někteří z nás své herecké vlohy mohli předvést i na podiu. Stali se herci a mohli si prověřit své pantomimické schopnosti. Někteří velice zdatně sekun-dovali přítomnému profesionálovi. Dostali jsme několik cenných rad, zhlédli velice vtipné scénky a následně se rozešli do svých domovů trénovat vše, čemu jsme se dnes naučili :-).      

žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

Podkategorie