• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Cesta do Betléma - rozsvícení vánoční stromu v Lázních Libverda

CESTA DO BETLÉMA - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ STROMU V LÁZNÍCH LIBVERDA

28.11.2015

K tradičním předvánočním akcím obce Lázně Libverda patří i „Rozsvícení vánočního stromu“. My máme tu čest každým rokem přispět troškou do programu a i letos tomu nebylo jinak. Rozhodli jsme se, že se pokusíme nacvičit a přehrát příběh, který je neodmyslitelně spjat s Vánocemi. Příběh o narození Ježíška. Doplnili jsme ho a proložili zpěvem vánočních koled. Nácvik zpočátku nevypadal moc optimisticky, ale stačilo pár zkoušek a museli jsme uznat, že někteří z nás jsou rozenými herci. V sobotu jsme se pak všichni sešli u ještě nerozsvíceného stromu za Obecním úřadem a čekali, až na nás přijde řada. Po pěkném vystoupení dětí z mateřské školy jsme přišli na řadu my. Nervozita u některých z nás byla patrná, ale zvládli jsme to bez většího zaváhání. Předvánoční atmosféru dotvářely pomalu k zemi padající vločky sněhu. Po našem vystoupení jsme pak pomohli odpočítat ten správný okamžik pro rozsvěcení vánočního stromu. A podařilo se! To byla nádhera! Po chvíli jsme uslyšeli cinkot a chřestot řetězů a objevil se ctihodný pan Mikuláš v doprovodu s andělem, ale i čerty. Vypadá to ale, že v Lázních bydlí jen hodné děti, protože si většina odnesla sladké odměny a svítící tyčinky. Čerti nikoho, co je nám známo, do pekla neposlali. V pondělí jsme se ve škole sešli úplně všichni. A to i paní učitelky :).                                                          

 žáci a učitelky ZŠ 

Vánoční setkání v Domově U Spasitele ve Frýdlantu a návštěva městského muzea, radnice a věže

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V DOMOVĚ U SPASITELE VE FRÝDLANTU A NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO MUZEA, RADNICE A VĚŽE

18.12.2015

V loňském roce jsme se poprvé vydali navštívit seniory do Domova U Spasitele do Frýdlantu. A protože se nám moc líbilo, rozhodli jsme se, že i letos potěšíme babičky a dědečky v tomto vánočním čase. Sbalili jsme všechny rekvizity a vyrazili v domluvený čas do Domova, kde jsme sehráli nacvičený příběh o narození Ježíška. Bylo to moc příjemné setkání a mnozí přítomní nás aktivně podpořili při zpěvu koled. Na závěr jsme popřáli pohodové svátky, hlavně pevné zdraví a rozdali napečené perníčky.

A když už jsme byli v tom Frýdlantu, rozhodli jsme se, že navštívíme frýdlantské městské muzeum Radnici, kde se konala vánoční výstava „Z babiččiny almary“, prohlédneme si místní expozici týkající se historie města a vystoupáme pěkně do oblak, na radniční věž. Bylo zajímavé zjistit, že ačkoliv Lázně Libverda nejsou od Frýdlantu vzdáleny nikterak daleko, tak pro mnohé z nás byla návštěva samotné radnice a věže zkušeností první.  Nejprve jsme se vydali pěkně po svých přes radniční půdu, kde byly vystaveny zdařilé, někdy až strašidelné výtvory dětí z frýdlantských škol, na ochoz radniční věže. Výstup jsme nakonec zvládli úplně všichni, i ti, kteří o tom ještě pár minut při příchodu ke vstupním dveřím radnice pochybovali. Výhledy byly pěkné a viditelnost dobrá. Poté jsme sestoupili do míst výstavy a expozice. Výstava byla zaměřena na vánoční období za časů našich prababiček a pradědů. Byla tu různá vánoční vykrajovátka, hračky, které mohly děti nalézt pod stromečkem, vybavení kuchyní, ale i fešné zástěrky starostlivých kuchařinek. Nechyběl ani vánočně nazdobený stromeček. Expozice týkající se historie města Frýdlantu byla pro nás také přínosná. Netýkala se pouze osoby Albrechta z Valdštejna, ale zajímavé byly i informace o historii radnice samotné. Mnohé z nás však nejvíce zaujala místnost s rozličnými hudebními nástroji. Na závěr musíme konstatovat, že dnešní den se vydařil a příjemně zpestřil ten předvánoční čas.

žáci a učitelé ZŠ Lázně Libverda

 

Předvánoční ekodílnička

PŘEDVÁNOČNÍ EKODÍLNIČKA

18.11.2015

Tak už se to blíží. Čas adventní nesměle klepe na dveře a my se začínáme těšit na ty krásné zimní svátky, které dobu adventu ukončují. Ano, ano, správně hádáte. Jsou jimi Vánoce. K vánočnímu času v naší škole již nějaký rok neodmyslitelně patří i předvánoční tvoření.  A tak i letos jsme popustili uzdu naší fantazii a prověřili zručnost našich prstíků. Snažili jsme se opět využít materiál, který by možná skončil v kontejnerech na tříděný odpad – např. skleničky od přesnídávek, staré pohlednice, různé odstřižky látek a papíru. Pak také to, co jsme nalezli v našich zásobách tajně ukryté v příšeří půdy a dílny (např. korálky a drátky o kterých si již mnozí mysleli, že jsou navždy ztraceny). A nakonec i přírodniny, které obklopují člověka v prostředí, ve kterém žije. Stačí jen překročit práh našich domovů – nasbírat pár větviček, šišek, či rozlousknout nějaký ten oříšek. Materiálu tedy bylo dosti. A tak jsme vyndali nůžky, lepidla, nějaký ten drátek a dali se do tvorby. A poněvadž jsme vcelku šikovní, začali pod našima rukama vznikat moc pěkné věci. Papírové hvězdy, oříškové ozdoby, korálkové svícínky, lucerničky ve tvaru sněhuláků, přáníčka, stromečkové krabičky a ti starší se dali i do výroby korálkových náušnic. Teď už se jen těšíme, komuže udělají naše výtvory radost. Věříme, že se někdo takový určitě najde :-).

Ekotým Základní školy Lázně Libverda

Afrika - kolébka lidstva

PŘEDSTAVENÍ AFRIKA - KOLÉBKA LIDSTVA

11.11.2015

Navštívili jsme poučné představení o Africe. Představení probíhalo v městském kině ve Frýdlantě v Čechách formou dokumentárního filmu.

Oslava Dne ekoškol a zahájení mezinárodní odpadové kampaně Litter Less

OSLAVA DNE EKOŠKOL A ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ ODPADOVÉ KAMPANĚ LITTER LESS

6.11. 2015

Zahájení mezinárodní odpadové kampaně “Litter Less“ jsme se rozhodli spojit s další významnou událostí pro ekoškoly, a to s oslavou Dne ekoškol. V letošním roce oslavy připadly na pátek 6. listopadu. Asi 14 dnů před tímto datem jsme se sešli, abychom naplánovali, co vlastně v tento den podnikneme, a které kritérium si v rámci kampaně „Litter Less“ vybereme. Nakonec jsme se rozhodli pro týdenní třídění papíru, s tím, že v pátek (v den oslav), společně nastřádaný a vytříděný papír zvážíme.  Jaká by to však byla oslava bez pořádného dortu. Proto padl návrh využít sesbíraný papír a jisté kartony, které jsme měli ukryté v dílně a vytvořit obrovitánský dort z tohoto odpadu. Nezůstalo však pouze u tvorby z papíru, protože na škole třídíme i plasty, sklo a jiný materiál. Některé skupiny se rozhodly využít právě těchto odpadů. Pravidlo, ale bylo předem dáno, musí to být čistě papírový, skleněný, či plastový dort. Během tvorby na nás čekal ještě další úkol, a to vymyslet, co bychom popřáli dalším ekoškolám pro tento rok.

Naše škola se v dané období nacházela ve stavu rekonstrukce, k naší radosti došlo k výměně starých oken za nové a zateplení fasády a budovy školy. Jsme rádi, že se obec rozhodla k tomuto kroku, protože věříme, že díky těmto změnám dojde i k úspoře energií, což bude super. Bohužel však rekonstrukce přinesla i jistý nepořádek v jejím okolí. Velkou část úklidu na sebe vzali pracovníci stavby. Ani my jsme však nechtěli být pozadu, proto jsme se snažili vysbírat drobné odpadky (zbytky kartonů, perlinkových sítí, provázků, apod.), které občas někde zůstaly. Týkalo se to hlavně pozemku naší zahrady, převážně pak záhonků

Všechny naplánované aktivity nakonec vyšly. Papíru jsme během týdne vytřídili 2 kilogramy (jsme zvědavi, jak tomu bude na konci kampaně  Litter Less) a dorty se také povedly. Škoda, že jsme nemohli ochutnat :-).  Navíc jsme se ještě rozhodli zahájit kampaň a oslavu Dne ekoškol drobným pohoštěním a společným přípitkem. K němu nám postačila léčivá voda z lázeňských pramenů naší obce. A k malému pohoštění jsme si usmažili bramborové placky z našich vypěstovaných brambor. No moc velká dobrota to byla. Jedním přáním pro všechny ekoškoly byl i dostatek energie a nadšení ke změnám. Proto doufáme, že ani nás tato myšlenka neopustí a my se posuneme zase o krok dál.

Ekotým Základní školy Lázně Libverda

Podkategorie