• h-0.jpg
  • h-1.jpg
  • h-2.jpg
  • h-3.jpg
  • h-4.jpg
  • h-5.jpg
  • h-6.jpg
  • h-7.jpg
  • h-8.jpg

Online výuka 2021

POZOR  DŮLEŽITÉ!!!!!

Informace k online distanční výuce:

Dne 30.03.2021 si všichni rodiče od 8 do 12 hodin vyzvednou v budově školy nově založené e-mailové adresy, informace k online výuce, notebooky, tablety a připojení k internetu. V případě nejasností můžete kontaktovat školu telefonicky či emailem.

Distanční výuka

"Pokud škola z důvodu krizového opatření, mimořádného opatření nebo nařízení karantény poskytuje distanční výuku, jsou žáci povinni vzdělávat se distančním způsobem.   Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání." (Zákon č. 349, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon, platnost od 25. 8. 2020).

Naše škola při distančním vzdělávání využívá školu online (Google Meet).

Při distančním vzdělávání vybírají vyučujících z těchto forem: on-line synchronní (videokonferenční nástroje doménu Google Meet) a off-line výuka (bez digitálních technologií).

Učební materiály při off-line distanční výuce, které nelze předat elektronickou cestou, si vyzvedne zákonný zástupce nebo žák (žákyně) v předem domluveném termínu v určeném prostoru školy nebo před školou. Případně se zákonný zástupce domluví s vyučujícím na jiném místě či způsobu předání materiálu.

Škola může v době distanční výuky zapůjčit žákovi (žákyni) notebook nebo tablet dle technických možností. V tomto případě bude se zákonným zástupcem sepsána smlouva o výpůjčce.

Pro hodnocení distanční práce žáků škola využívá formativní (průběžné slovní) i sumativní hodnocení (známkami).

Zpráva o uzavření školy

Vážení rodiče.

Od 1. března 2021 bude naše škola po dobu tří týdnů uzavřena a bude probíhat povinná distanční výuka. Sledujte, prosím, naše webové stránky nebo Facebook, kde budete průběžně informováni o případných změnách.

Pololetní a jarní prázdniny 2021

Vážení rodiče,

připomínáme, že ve čtvrtek 28. 1. obdrží vaše děti pololetní vysvědčení. Bude to výpis z vysvědčení, který si necháváte. V pátek 29. 1. jsou jednodenní pololetní prázdniny. Od pondělí 1. 2. do pátku 5. 2. jsou jarní prázdniny. Žáci nastupují do školy v pondělí 8. 2. 2021. 

Vánoční besídka 2020

Vážení rodiče,

i naše škola končí vyučování v roce 2020 pátkem 18. prosince. Z nařízení vlády budou dny 21. a 22. prosince přidány k vánočním prázdninám z důvodu horšící se koronavirové situace. Do školy žáci nastoupí v pondělí 4. ledna 2021, pokud nedojde k dalším změnám.

Vánoční besídka se bude konat v pátek 18. prosince, tentokrát pouze pro žáky školy, bez tradiční návštěvy rodičů a prarodičů. 

Zaměstnanci školy přejí všem rodičům krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2021.

Informace o otevření školy

Vážení rodiče.

S radostí Vám oznamujeme, že ve středu 18. 11. 2020 otevíráme naši školu pro všechny ročníky. Končí tedy distanční výuka pro všechny žáky a obnovujeme prezenční výuku. Obědy budou zajištěny a družina bude také v provozu. Učit se budeme dle rozvrhu, žáci druhého stupně si navíc vezmou s sebou učebnici a pracovní sešit z přírodopisu. 

V pondělí bude školní budova uzavřena, hotové práce žáci odevzdají ve středu.

 

Vážení rodiče.

Z důvodu nadále špatné situace zůstáva škola uzavřena pro všechny ročníky bez výjimky do odvolání. Výuka bude probíhat distančně. Ve škole bude každý den v čase od 8:00 do 12:00 někdo z pedagogických pracovníků. Pro případné dotazy využijte telefon, e-mail nebo dopolední hodiny, kdy je ve škole služba. 

Přejeme všem hodně zdraví a těšíme se na otevření naší školy.

 

Podkategorie