• h-0.jpg
 • h-1.jpg
 • h-2.jpg
 • h-3.jpg
 • h-4.jpg
 • h-5.jpg
 • h-6.jpg
 • h-7.jpg
 • h-8.jpg

Ekoškola

Program Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Průběh programu

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Mezinárodní rozměr

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44.500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekoškola 2021

 

 Lesní putování

poslední akce našeho Ekotýmu ve školním roce 2020/2021 navazovala na akci "Stromy Jizerských hor" z roku 2019, kdy náš Ekotým vysazoval v lese sazeničky mladých stromků. Akce "Lesní putování" v letošním školním roce byla naplněna vědomostními soutěžemi s lesní tématikou a kontrolou mladých stromečků. V závěru lesního putování a praktického učení bylo provedeno vyhodnocení vědomostí jednotlivých skupinek. Odměnou pro celý Ekotým bylo opékání buřtů na školní zahradě.

Skupinky žáků plní vědomostní úkoly.

Urči, jak se jmenuje tento strom a najdi ho v okolí.

Pokus s vodou, paní učitelka ukazuje dětem, jak půda dokáže zadržovat vodu v krajině.

Po kontrole stromečků svačíme v lese.

Celý Ekotým při lesním putování.

Závěrečné opékání buřtů na školní zahradě.

 

POJĎME ZPRÁTKY DO ZAHRÁDKY

 Po dlouhém roce jsme chtěli uzavřít náš projekt Pojďme zpátky do zahrádky, kdy jsme byli nadací TEREZA vybráni mezi školy, kterým byly poskytnuty finance na jejich vymyšlené projekty. Chtěli jsme více času trávit venku v naší venkovní učebně a vylepšit užitkovou zahradu. Naší vylepšenou zahradu jsme chtěli představit i veřejnosti a pozvat děti z MŠ a připravit pro ně zábavné setkání na téma živočichové v zahradě. Momentální situace nám však není nakloněna, proto si nakonec různorodé aktivity připravili naši starší žáci pro ty mladší. U každého úkolu se něco dozvěděli o daném živočichovi a pustili se do jeho plnění. Počasí nám sice nedovolilo strávit dopoledne v zahradě, ale i tak jsme si akci užili. A navíc, si každý domů odnesl závěsný hmyzí domeček. To se to bude bydlet J.

 Disciplíny:

 •           Prolézání žížalí cestičky
 •           Těžký život siláků chrobáků
 •           Ztracené tečky slunéčka sedmitečného
 •           Skládání a pojmenování jednotlivých částí rostlin
 •           Trampoty krtka Slepoty
 •           Výroba hmyzích domečků z plechovek

Začátek projektového dopoledne, paní učitelka Hovorková seznamuje Ekotým s organizací.

Prolézání žížalí cestičkou vyzkoušeli všichni i paní učitelka.

Těžký život siláků chrobáků v lidském měřítku.

Navracení ztracených teček slunéčka sedmitečného.

A takto dopadla výroba hmyzích domečků z plechovek.

Průvodní karta pro všechny soutěžící. Vše je splněno, jen jestli pozná tu včelu...

HMYZÍ HOTEL

Jaro je v plném proudu a život na naší školní zahradě také. Aby na ni nebylo dobře pouze nám lidem, ale i těm malým mnohdy neviditelným obyvatelům z řad bezobratlých, tak jsme se rozhodli opravit HMYZÍ HOTEL. Děti z 1. stupně během procházky nalezly spoustu přírodnin – klacíků, šišek, kůru,…. A starší žáci jimi pak doplnili náš zahradní domeček. Milí hmyzáci – jste očekáváni J.

Máme plné tašky přírodnin pro doplnění hmyzího hotelu.

                                      Doplňování přírodnin do hmyzího hotelu.

  

BRAMBOROVÉ TVOŘENÍ

Většinou se brambory sklízí na podzim, ale my jsme výjimka potvrzující pravidlo. Při přerývání záhonku jsme pár zapomenutých brambor ještě objevili. Co s nimi? Padly návrhy uvařit si bramboračku, nakonec však zvítězil návrh na výtvarné tvoření. A tak jsme z brambor vyrobili razítka a tiskali a tiskali a tiskali……..

                                          Bramborová tiskátka a výsledná práce s nimi.

 

Den Země 2021

Letošní chladné jaro nedovolilo pustit se do údržby zahrady v rámci Dne Země dříve, než poslední den v měsíci dubnu. Chladné, ale slunečné počasí provázelo práci všech členů Ekotýmu. Pracovalo se na užitkové zahradě. Starší žáci prosévali kompost a doplňovali svahovky. Dívky a mladší žáci pleli, a osazovali záhony. Část žáků uklízela prostory kolem školy. Máme pěkně upravené okolí školy, ze kterého máme radost my i všichni kolemjdoucí. 

          Nejmladší členové Ekotýmu chystají záhon na setbu brambor

                                                               Sázení brambor

              Prosévání kompostu

                       Pro dnešek hotová práce na zahradě

 

Návštěva ekologického centra Střevlik v Hejnicích

V lednu 2021 absolvovali žáci druhého stupně dopolední výuku v ekologickém centru Střevlik v Hejnicích. Téma vyučování, které probíhalo venku i v učebně, byla energie. Žáci se seznámili s problematikou získávání a spotřeby energie. V závěru dopoledne se pokoušeli o vytvoření vlastního projektu na ekonomické a ekologické získáváví energie v našem regionu. Praktická ekologická výuka byla přínosem pro žáky i jejich učitelky. Všichni si odnášeli pěkné zážitky. Děkujeme lektorům střediska Střevlik za pěkně připravenou výukovou akci.

Žáci druhého stupně v učebně ekologického centra Střevlik v Hejnicích

Žáci při práci na cvičném projektu

 

Monitorování ekoplánu - leden 2021

V lednu proběhla také schůzka ekotýmu zaměřená na monitorování našeho Ekoplánu. Část úkolů je splněna, část nás čeká na jaře a stále se nám nedaří plnit úkoly služeb na hlídání energií - zhasínání, kontroly spotřeby vody a elektrické energie. 

Ekotým monitoruje plán práce na školní rok 2020 - 2021

 

 

Ekoškola 2020

V září náš Ekotým tvoří nový plán ekologické práce

Každý začátek školního roku je provázen přijímáním nových členů do našeho Ekotýmu. Další opakující se činností je provedení analýzy a vytvoření nového plánu ekologické činnosti. Je to práce dost náročná a musí se do ní zapojit každý člen Ekotýmu. Plán činnosti už máme vytvořen a také výtvarně zpracován. Vše korigovala paní učitelka Hovorková, ale snažili jsme se všichni.

Společná diskuse při tvorbě Ekoplánu.

Členové Ekotýmu prezentují své nápady pro Ekoplán.

A takto výtvarně zpracovali žáci plán činnosti v jednotlivých tématech, kterým se věnujeme.

Další téma a jeho výtvarné ztvárnění.

Téma odpadů a jeho výtvarné pojetí.

Téma šetření elektrickou energií ve škole.

Zpracování posledního tématu ještě není zcela hotové, ale my to dokončíme.

 

Práci na venkovní učebně dokončovali v září naši starší žáci

Učebna je již hotová, ale chybělo ještě opravit lavice a stoly, abychom se v ní mohli učit. Tohoto úkolu se pod vedením paní učitelky Hovorkové chopili starší žáci v hodinách pracovního vyučování. Stoly a lavice obrousili a natřeli. Nyní již venkovní učebna funguje a hodiny na čerstvém vzduchu jsou pro žáky i učitele docela příjemné.

Pavel brousí lavici

Lukáš připravuje lavici na natírání

A tady se už učíme ve venkovní učebně, kterou jsme si sami opravili.

 

Na školní zahradě se pracovalo i o prázdninách

Protože Covid 19 poněkud zkrátil školní rok 2021 - 2020, bylo třeba pracovat na školní zahradě i o prázdninách. Obětavé učitelky docházely do školy, natíraly pergolu, sekaly trávu a dokončovaly práce, které se ve školním roce nestihly.

Paní učitelka Petra a Markéta natírají o prázdninách pergolu.

 

Ikea výzva 2020

Již podruhé byla naše Ekoškola úspěšná v Ikea výzvě. Díky projektu na obnovu školní zahrady, který sepsala paní učitelka Petra Hovorková, jsme byli vybráni a odměněni finanční částkou, jenž nám pomohla obnovu realizovat. Využili jsme koronavirové uzavření školy a spojenými silami jsme naši užitkovou zahradu opět vylepšili. Do obnovy se zapojili učitelé, někteří rodiče a po otevření škol i žáci. Kromě užitkové zahrady jsme se pustili i do zvelebení odpočinkové zahrady a venkovní učebny. Opravu pergoly jsme však na konci školního roku již díky počasí nedokončili a tak bude práce pokračovat i o prázdninách.

Zakoupili jsme nové svahovky, které nahradí dřevěné obruby, které už dosloužily.

Umísťování svahovek byla dost těžká práce.Umísťování svahovek byla těžká práce.

Zahrada s novými svahovkami.

Zahrada s novými svahovkami.

Unavený ale spokojený učitelský sbor po dobře odvedené práci.

Do péče o novou zahradu se v červnu zapojili i žáci.

Hotová zahradaHotová a osázená zahrada na konci školního roku.

Pergola, kterou využíváme jako venkovní učebnu, potřebuje také opravit.

Pan učitel brousí pergolu.

Do broušení se zapojili i mladší žáci.

Kolem pergoly je krásně upravená zahrada s nově vysypanými cestičkami. 

 

Nové chlapecké toalety

Během jarních prázdnin jsme opět učinili krůček ke zlepšení prostředí v naší školičce. Paní ředitelka zajistila rekonstrukci chlapeckých toalet, které byly již velmi nepěkné. Až to situace ve světě dovolí, a naši žáci se opět vrátí do školy, budou je čekat opravdu vylepšené toalety. Zatím přikládám jen dvě fotografie.

Staré a nevyhovující toalety. Fuj!

A takto to na chlapecké toaletě vypadá nyní. Pěkné, že?

 

Projekt - Domestos pro školy

Naše škola se zapojila do projektu Domestos pro školy 2019. V tomto projektu se žáci prostřednictvím různých zábavných úkolů učili správné hygieně. Jednou pro vždy si osvojili, jak správně umývat ruce před každým jídlem a po každém použití toalety. Dále si určitě zapamatovali, proč je hygiena důležitá pro ně i pro jejich okolí. O průběhu plnění úkolů posílala paní učitelka Hovorková zprávy a fotodokumentaci organizátorům projektu. Úspěšné školy pak byly odměněny. Odměnou mohla být finanční částka nebo věcná odměna. Finanční částka by se nám moc hodila na modernizaci chlapeckých toalet, proto jsme se s chutí do akce pouštěli. Peníze jsme nevyhráli, ale přesto vše dopadlo dobře. Byli jsme úspěšní a získali hodnotnou cenu. Firmě Domestos a paní učitelce Hovorkové patří velký dík.

Odměna od firmy Domestos, kterou vyhrála paní učitelka Hovorková se svými žáky. Děkujeme!

 

Myslíme na naše ptáčky

Myslíme na naše ptáčky, a proto se nejstarší žáci vrhli na výrobu krmítek pro sýkorky i ostatní vyhladovělé ptactvo. V hodinách pracovního vyučování pod vedením paní učitelky Petry Hovorkové chlapci využili svého umu a vznikla krásná krmítka. Mladší žáci také přiložili ruce k dílu a vznikla důmyslná malá závěsná krmítka, vyrobená z borových šišek. Péče o přírodu je jedním z hlavních bodů našeho Ekokodexu.

Daniel při řezání podstavy krmítka

Pavel rozměřuje obrubu kolem spodního dílu krmítka

Denis brousí část budoucího krmítka

Pavel s Tomem a jejich hotová krmítka

Mladší žáci vyrábí zásobníky krmiva pro ptáčky z borových šišek

Žáci zavěšují své výrobky na pergolu

Tomáš má připravené zásobníčky krmiva pro sýkorky, které děti rozvěsí po okolí Lázní Libverda

Děti rozvěšují zásobníčky krmiva v parku

Láďa věší zásobníček krmiva v lese na větev stromu

Děti v lese zdobí stromek malými dárky. Přinesly z domova mrkvičky a jablíčka.

Náš Ekotým v lese na přírodovědné vycházce, která byla spojena s obdarováním lesních zvířat.

 

 Ekoškola 2019 

  Monitorování a vyhodnocování plánu

 V pondělí 18. 11. 2019 proběhla schůzka Ekotýmu, na které jsme provedli jeden ze sedmi kroků Ekoškoly. Tím krokem je Monitorování a vyhodnocování našeho plánu práce. Společně jsme zkontrolovali, jak plníme a někdy i neplníme úkoly z oblastí Šetrný spotřebitel, Prostředí, Voda, Energie a Odpady. Zlepšit se musí naše služby, které kontrolují zhasínání světel, spotřebu vody a elektřiny. Důsledněji musíme třídit odpad. Stále nemají všichni krabičky a jednu lahvičku na svačinu. Nově jsme si dali do plánu měření a zaznamenávání teploty ve třídách a kontrolování spotřeby plynu v závislosti na počasí a našem hospodaření s teplem. O další schůzce a našich výsledcích vás budeme určitě informovat. Ekotým.

Koordinátorka Ekoškoly a členové Ekotýmu kontrolují plán práce.

Koordinátorka Ekoškoly a členové Ekotýmu kontrolují plán práce.

 

Recyklohraní 2019

V pondělí 11. listopadu jsme věnovali sociální hodinu ekologii. Přivítali jsme mezi sebou pracovnici ekologického programu Recyklohraní, která moc hezkým způsobem připomněla dětem, jak správně třídit odpad. Žáci si prakticky vyzkoušeli třídění a prostřednictvím hry získali i nové vědomosti.

Lektorka Recyklohraní učí žáky třídit odpad.

I nejmenší žák dobře plní úkol.

Kontejnery se správně roztříděným odpadem.

Lektorka s modelem baterie rozmlouvá se žáky o nebezpečnosti baterií.

Žáci zkoumají kolik různých odpadových materiálů obsahuje stará pračka.

 

Nové lino ve třídách 

Během podzimních prázdnin proběhla poslední fáze letošní modernizace školy. Ve třídách v patře bylo třeba opravit poničené parketové podlahy. Místo Parket máme nyní lino, které je moc pěkné a zlepšila se tak i hygiena. Lino se dobře udržuje. 

 

Nové lino v I. třídě.

Nové lino ve II. třídě

Medová snídaně

Ve středu 16. 10. 2019 jsme začali vyučování poutavým vyprávěním o včelách a včelařství. O včeličkách nám vyprávěla Mgr. Yveta Svobodová, která je ředitelkou Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem. Kromě toho je také zapálenou včelařkou. Pro děti připravila mnoho informací o včelách, hry a soutěže. Během přednášky jsme všichni posnídali chléb s máslem a medem, který nám moc chutnal.

Přednáška o životě včel - akce Medová snídaně. 

Žáci si hrají na včelky a třídí různé druhy pylu.

 Chléb s máslem a medem je zdravý a dětem moc chutná.

 

Od jablíčka k moštu

 Ve čtvrtek 12. září byli mladší žáci na návštěvě v ekologickém centru Střevlik v Hejnicích. Program se jmenoval Od jablíčka k moštu. V učebně si žáci uvědomili pomocí důvtipných her a činností, kde se berou jablíčka. Pak proběhl v areálu lesnického učiliště sběr a doprava jablíček k moštovacímu zařízení. Žáci jablíčka umyli, rozdrtili i pomocí lisu vymačkali. Výsledný produkt nás všechny překvapil svou lahodností. Celé dopoledne bylo velmi příjemné a žáci se tak dozvěděli mnoho zajímavého a prakticky si vyzkoušeli výrobu moštu. Můžeme doporučit i dalším zájemcům. Je to moc pěkná akce. Děkujeme lektorce Zuzaně za prima ekologické učení.

Mladší žáci v učebně Střevliku.Žáci se od lektorky dozvídají zajímavosti o jablíčkách.

Žáci se seznamují s drtičkou jablek.

Děti se seznamují s drtičkou jablek

Začínáme lisovat mošt.

Mošt je úžasně sladký a všem moc chutná.

 

Tvoříme plány ekologické činnosti pro rok 2019-2020

Každý začátek nového školního roku celý Ekotým vytváří na základě analýzy nové plány pro ekologickou činnost. Je to dost náročná práce a pod vedením koordinátorky, paní učitelky Hovorkové, byly opět vytvořeny náročné plány pro zlepšení naší práce a pro další ochranu přírody a naší Zěměkoule. Čeká nás kromě učení i šetrné zacházení s energiemi, zlepšování třídění odpadů, vylepšování našeho školního prostředí, šetření veškerým materiálem a také přemýšlení o zdravé a ekologické výživě.

Nejmladší žáci kreslí své nápady, jak vylepšit prostředí školy.

Paní učitelka motivuje děti, jak lépe třídit odpady.

Žáci zapisují své nápady pro práci Ekotýmu na letošní školní rok.

A tohle je výsledek našeho plánování. Letos jsme vymysleli společně s paní učitelkou novou podobu. Jak se vám líbí?

Prostředí

Energie

Odpady

Voda

Šetrný spotřebitel

Modernizace školy

O prázdninách proběhla další modernizace naší milé školičky. Máme nové radiátory v celé škole, nové osvětlení všech tříd a stále ještě probíhá inovace sborovny. Po dokončení sborovny nás ještě čeká položení lina do dvou tříd. Budova je krásná z venčí a teď již i uvnitř. Máme všichni radost a děkujeme vedení školy, Obecnímu úřadu Lázní Libverda, řemeslníkům i všem učitelkám. Ti všichni se podíleli na novém vzhledu naší Ekoškoly.

   

Naše nová sborovna

 

  

 

Rybízový den 2019

Konec školního roku znamená mnoho. Žáci píší závěrečné písemné práce, chystá se vysvědčení a ve vzduchu jsou cítit prázdniny. Na zahradě všechno kvete a také právě dozrál rybíz. Ten se pochopitelně, ještě něž se škola na dva měsíce uzavře, musí zpracovat. A tak jsme v posledním školním týdnu uspořádali "Rybízový den". Rybíz jsme očesali a využili. Společnými silami jsme vyrobili rybízovou zavařeninu na vánoční cukroví, výbornou rybízovou šťávu a rybízový koláč.

 

Slavnostní přebírání titulu Ekoškola 2019

V úterý 18. 6. 2019 jeli vybraní zástupci našeho Ekotýmu na slavnostní předávání titulu Ekoškola do Prahy. Titul jsme obhajovali již po čtvrté letos v lednu. Obhajoba byla úspěšná a tak jsme si jeli převzít titul do Prahy. Slavnost se konala ve Valdštejnském paláci za přítomnosti zástupců Senátu, organizace Ekoškola, Tereza a Ikea. Protože do Prahy nejezdíme často, využili jsme této akce i k návštěvě památek Prahy. Výlet byl krásný, plný zážitků a díky teplému počasí i velmi náročný. 

 

Stromy Jizerských hor

Ve čtvrtek 13. června jsme vyměnili část vyučování ve škole za učení v lese. Manželé Hovorkovi připravili pro děti krásné dopoledne věnované přírodě, konkrétně stromům našich Jizerských hor. Nejdříve se děti učily poznávat druhy stromů, jejich plody a typické znaky. Plnily tematické úkoly a hrály hry. Pak jsme se všichni přesunuli do lesa, kde jsme se učili sázet stromky. Akce byla velmi pěkná a líbila se dětem i učitelům. Děkujeme!

 

 15. 4. 2019 Výzva !!! Kampaň obyčejného hrdinství.

Kampaň je určena pro Ekoškoly v České republice s cílem zapojit co nejširší komunitu v jejich okolí! Školy během jednoho týdne zkusí skrze žáky, učitele, rodiče a další lidi zlepšit svět tím, že začnou plnit jednu či více výzev.

Zapojili jsme se do této kampaně. Vaše děti přinesly v pondělí domů formulář, ke kterému jsme měli společnou sociální hodinu. Pomozte svým dětem a zapojte se i vy.

Milion malých změn může být více jak jedna velká.

 

Den Země 2019

V pondělí 8. dubna jsme v malém předstihu věnovali celé dopoledne naší planetě Zemi. Den jsme odstartovali sociální hodinou na téma ekologie, my a planeta Země. Pak jsme se přemístili na školní zahradu, kde jsme uklízeli, sázeli brambory, vysévali semínka zeleniny, prosévali kompost, stříhali růže, čistili jezírko a pleli. Počasí nám přálo a tak jsme se mohli na konci projektového dne těšit výsledky naší práce. Zahrada je opět pěkná a je naší vizitkou. Přijďte se také podívat.

 

Výlet ke krmelci

Každou zimu podnikáme výlet ke krmelci, kdy neseme lesním zvířatům něco dobrého. Letos to byly kaštany, mrkvičky, salát a jablíčka. Výlet jsme podnikli v pátek 25. ledna. Byla velká zima, ale děti se zahřály na blízkém hřišti, které bylo pro některé překvapením. 

Obhajoba titulu Ekoškola

Vážení rodiče a všichni, kdo nám fandíte.

Ve středu 16. ledna 2019 u nás proběhl audit naší ekoškolí činnosti. Museli jsme všichni, žáci i dospělí, prokázat, že si i v dalších letech zasloužíme hrdě nést mezinárodní titul Ekoškola. Auditorky z Prahy a z Liberce zkontrolovaly naši činnost za uplynulé čtyři roky. Děti prokázaly mnoho vědomostí z ekologie a dokazovaly, že jim na získání titulu záleží. Také dospělí museli vykázat, že agenda spojená s Ekoškolou je v pořádku. Součástí auditu bylo i pohoštění, které jsme všichni společně připravili. Auditorky byly milé, vstřícné, ale i přísné. Dopoledne proběhlo v dobré náladě. Výsledek auditu nás velmi potěšil a my se tedy můžeme těšit na udělení dalšího titulu Ekoškola, který bude slavnostně předán zástupcům našeho Ekotýmu koncem školního roku v Praze. 

 

 

Ekoškola  2018

Ekohrátky pro MŠ

Poslední akcí letošního školního roku byly Ekohrátky pro MŠ. Žáci i učitelky připravili pro děti z libverdské mateřinky zábavné a poučné dopoledne, jehož součástí bylo opékání buřtů a konzumace jídel, které připravili žáci, učitelky, maminky i paní kuchařka z MŠ. Pod dobrotami se prohýbal stůl a všichni jsme si pochutnali. Hezkou atmosféru nenarušil ani déšť, který se v závěru akce spustil. Všichni jsme odcházeli spokojení a s plným bříškem.

 

Lesní pedagogika

V pátek 22. června jsme vyjeli do Liberce a tam v městském lese kolem ZOO jsme prožili poučné a zábavné dopoledne. Se sympatickou průvodkyní a jejím loveckým psem jsme putovali lesem a seznamovali se s přírodou. Hledání a nacházení parohů srnců, jelenů a daňků bylo pro děti velkým zážitkem. Ikdyž počasí bylo na červen dost chladné, dopoledne jsme si užili a mnohé jsme se naučili. Víte, že na stromech jsou i krmítka pro veverky? My jsme je viděli.

 

Návštěva ekologického střediska Střevlik v Hejnicích

V úterý 24. dubna 2018 žáci druhého stupně navštívili ekologické středisko Střevlik v Hejnicích. Byl tu pro ně připraven vzdělávací program "Supermarket Global II", který se zabýval problematikou obalů ve světe obchodu. Žáci se tu formou hry, diskuze a praktických činností seznámili s vlivem reklamy na spotřebitele i s ekologickými dopady přemíry obalů na hospodaření s odpady.

 

 

 Výlet na Školní statek Frýdlant

V pondělí 23. 4. 2018 jsme si vyjeli do Frýdlantu na Školní statek, kde pro nás byl připravený vzdělávací program Nejen kráva mléko dává. Tento program jsme si objednali v ekologickém středisku Střevlik se sídlem v Hejnicích. Děti prvního stupně měly možnost vyrobit si z čerstvě nadojeného mléka sýr, prošly si celý statek a se zájmem pozorovaly veškerá zvířata. Společně jsme tak prožili dopoledne plné zážitků, poznávání i zábavy. Všem se nám to velmi líbilo.

 Učíme se vyrábět sýr.

Učíme se dojit.

Pochutnáváme si na vlastnoručně vyrobeném sýru, který zapíjíme syrovátkou.

Při zpáteční cestě jsme se stavěli na zámku.

Počasí nám přálo. Bylo to super dopoledne!

 

 

Jarní úklid - Den Země

Ve čtvrtek 12. dubna jsme oslavili Den Země tradičním jarním úklidem prostor v okolí školy. Pracovali jsme na zahradě, uklízeli okolo školy, prosévali kompost, ošetřovali jsme růže, natírali dřevěné hrazení záhonů a pleli cestičky. Počasí nám přálo a společně jsme udělali hodně práce. Přesto budeme i nadále pokračovat v péči o zahradu, protože nás ještě čeká další natírání, sázení brambor, setí bylinek a údržba trávníků. Snažíme se, aby se okolí školy líbilo nám i vám.

Recyklohraní 

Žáci i učitelé naší Ekoškoly se již mnoho let úspěšně snaží třídit odpady, sbírat baterie, drobné elektrospotřebiče a hliník. Pravidelně plníme úkoly Recyklohraní a poslední úkol jsme plnili v pondělí 26. března. Tento úkol se nám velmi hodil, neboť kromě třídění a sbírání se v letošním školním roce zaměřujeme na snižování odpadů, zejména PET lahví, igelitových sáčků a papíru. Úkol se jmenoval "Doba obalová" a žáci se zamýšleli nad problematikou nadměrné spotřeby obalů. Chtěli bychom touto cestou apelovat i na vás rodiče, abyste dohlédli na množství obalů, které dáváte dětem ke svačině. Prosíme o používání krabičky místo stále nových sáčků, které končí každý den v koši. Dále pak o jednu lahvičku domácího pití místo limonád, které nejsou zdravé a produkují velké množství PET lahví v odpadu. Děkujeme za naši školu i za naši planetu Zemi.

Vycházka ke krmelci 

Konec měsíce února nás potrápil studeným počasím. Mysleli jsme na naše lesní zvířata, která stejně jako my toužebně vyhlížejí jaro, a vydali jsme se s nadílkou kaštanů ke krmelci. Mrazivé počasí provázelo sluníčko, a tak jsme si dopoledne docela užili. Po předání dárku pro zvířata jsme si pohráli v lese a obdivovali jsme zamrzlou plochu bývalého přírodního koupaliště. S dobrou náladou jsme se vrátili do školy a s chutí si užívali tepla ve třídách.

 

Ekoškola 2017

Chlubíme se

Zprávu o naší akci "Oslava dne Ekoškol" jsme poslali do Prahy, kde sídlí Sružení Tereza (národní koordináror programu Ekoškola). Zpráva je zveřejněna na jejich webu, což je pro nás velké vyznamenání. Pokud máte zájem podívejte se na adresu:   www.facebook.com/EkoskolaCZ

 

Den Ekoškol

V pátek 3. 10. 2017 jsme oslavili Den Ekoškol, který všechny Ekoškoly na celém světě slaví vždy první týden v listopadu. Letos jsme svátek slavili osvětovou akcí. Žáci vyrobili plakáty, které informovaly občany obce, že v naší škole je sběrné místo pro použité baterie. Nově jsme připravili sběrnou nádobu, kterou jsme umístili u vstupních dveří do školy. Označili ji nápisy a požádali občany, aby nevyhazovali baterie do směsného odpadu, ale nosili je k nám do školy. Společně tak ochráníme naši přírodu.

 

 

Setkání Ekoškol v Liberci - září 2017

Ve čtvrtek 21. září 2017 jsme s celým naším ekotýmem vyrazili na setkání Ekoškol do Liberce. Setkání se konalo v ZŠ Švermova, kde pro nás byl připraven pěkný program s výbornou svačinkou. Setkali jsme se s novými kamarády, prohlédli jsme si celou školu a načerpali jsme inspiraci pro další práci. V roce 2018 bude ZŠ Švermova I naše ZŠ obhajovat mezinárodní titul  Ekoškola, který se uděluje vždy na čtyři roky. A tak i postup obhajoby byl na programu našeho vzájemného setkání v Liberci. 

 

 

Vyhodnocení ekologické činnosti za školní rok 2016/2017

Za tento školní rok jsme jsme sebrali a odevzdali 190 kg baterií a 49 kg drobného elektroodpadu.  V rámci celonárodní soutěže Recyklohraní jsme získali 2 467 bodů. Celý rok jsme třídili odpad na papír, plasty, sklo a hliník. Snažili jsme se šetřit elektrickou energii, plyn a vodu. Nainstalovali jsme k okapu sběrnou nádrž a ekologicky využíváme dešťovou vodu na školním pozemku. Využívali jsme ekologicky pěstované ovoce, zeleninu, bylinky a brambory ze školní zahrady.  

26. 6. 2017 byli vyhodnoceni a odměněni  nejaktivnější žáci ekotýmu, kteří sebrali nejvíce baterií a elektroodpadu.

 

Setkání Ekoškol

Ve čtvrtek 18. května 2017 se v naší škole konalo přátelské setkání dvou Ekotýmů. Naše škola, která se již léta pyšní titulem Ekoškola pozvala na návštěvu Ekotým ze ZŠ Švermova, Liberec. Počasí bylo nádherné a tak se dva Ekotýmy pustily do společné práce a zábavy. Nejprve jsme návštěvě ukázali naši školu a pak jsme se vzájemně seznámili prostřednictvím seznamovacích her. Pochlubili jsme se naší ekologickou činností a pak jsme společně otevřeli téma zdravá výživa. Chvíli jsme teoreticky o výživě povídali a pak jsme spojenými silami ve skupinách vytvářeli zdravé pohoštění pro všechny. Ovocné saláty a zelenonové pomazánky přišly k chuti všem a dětem se moc povedly. Konzumace dobrot proběhla na zahradě, kde děti kompenzovaly práci a příjem kalorií zdravým pohybem na našem sportovišti. Méně sportovně založené děti navazovaly přátelství a odpočívaly na sluníčkem vyhřátých lavičkách.

  Tohoto setkání se účastnila i paní učitelka Petra Hovorková a krajská koordinátorka ekologické výchovy z nadace Divizna paní Mirka Nováková, která o akci napsala článek do Prahy. Pokud máte zájem najdete článek včetně fotografií na této adrese:https://ekoskola.cz/portfolio/cz/poznali-nove-kamarady 

 

EKOŠKOLA 2014___________________________________________________________________

 

Tématická akce školy:

ZÁŘÍ

Dýňohraní ve škole

 Na konci září byl nejvyšší čas sklizně z naší školní zahrady. Podařilo se nám vypěstovat i dýně a tak jsme se rozhodli, že podzim započne naše Ekoškola akcí, kterou jsme nazvali Dýňohraní.

 

Dýňohraní jsme naplánovali na 30.9. v rámci hodin PV. Paní učitelka Hovorková v úvodu děti seznámila s plánem hodiny a se zajímavostmi, které se týkali pěstování a zužitkování dýní.. Např., že největší vypěstovaná dýně měla v průměru 4m a vážila okolo 900kg.., že dýně se běžně využívá v kuchyni – kompot, polévka, hranolky, …. A poté jsme se pustili všichni do díla..

 

V jedné skupině jsme dlabali a vykrajovali dýně na okrasu zahrady. Také jsme přebírali semena na sušení.

 

A druhá skupina tvořila papírové dýničky na výzdobu školy, přacovala i s přírodninami, které se nasbíraly a nasušily v rámci hodin.

 

Dýňohraní se nám vyvedlo a užili jsme si spoustu legrace .. J

 

 

Setkání Ekotýmu :

Zápisy :

2. Zápis 1 - téma VODA, 2. Zápis 2 - téma TŘÍDĚNÍ ODPADŮ, 2. Zápis 3 - téma ODPADKOVÝ TÝDEN plus VÝZVA ZELENÉ ŠKOLY,  2. Zápis 4 - téma VÝHRA - ZAHRADA SEVERNÍCH ČECH, 2. Zápis 5 - téma HLASOVÁNÍ plus SBĚR DROBNÉ ELEKTRONIKY, 2. Zápis 6 - téma

 

Tématická akce školy:

ŘÍJEN

AŽ OPADÁ LISTÍ Z DUBU

 

Říká se: „Až opadá listí z dubu.“ Tak na to jsme opravdu nečekali, protože my víme, že bychom se také nemuseli vůbec dočkat. Raději jsme si počkali až z dubů opadají žaludy a z jírovců kaštany. Pak jsme ve škole vyhlásili jejich sběr. Od začátku října se tak sbíralo a hromadilo. Někteří se zapojili více, jiní méně, ale postupně se u nás začaly objevovat bedýnky a krabice, které byly plné kaštanů a žaludů, tedy potravy pro mnohá lesní zvířata.

 

Když už to vypadalo, že se pro samé přepravky a bedýnky v dílně (kde jsme vše skladovali) nehneme, nabídli jsme nasbírané plody frýdlantským lesníkům. Ti pak v domluvený den přijeli, vše řádně zvážili a my jsme se dozvěděli, že jsme vlastníma rukama nasbírali přes 100 kg kaštanů a žaludů. To jistě zvířátka potěší. Malou bedýnku kaštanů jsme si nechali, to abychom měli co donést zvířátkům až se vydáme sami ke krmelci. Zvířátkům přejeme dobrou chuť.

 

PODZIM NA ZAHRADĚ

 

Listí ze stromů se pomalu snáší k zemi a my musíme připravit naši zahradu k zimnímu odpočinku. Od začátku září proto na školních pozemcích probíhají takové aktivity jakými jsou – vyrývání brambor, sklizeň bylinkové zahrádky (a jejich následné sušení), okopávání záhonků, ostříhání a zazimování růží, vyjmutí a uskladnění jiřin, prostříhání psího vína, přeházení kompostu,… aj.

 

Byli jsme mile překvapeni z úrody brambor a už teď se těšíme na předvánoční bramborový salát. Zjistili jsme, že pěstování cibule není až tak výnosné, a proto jsme do záhonků vsadili pár sazenic jahod a budeme příští rok očekávat bohatou sklizeň J. Začali jsme s opravou a novým nátěrem plotu, pro dokončení této práce však budeme muset počkat až na teplejší jarní počasí. Naše zahrada v tomto roce 2014, za přispění Finančního fondu TESCA a nadace TEREZA, prošla velkou změnou a my jsme na to náležitě hrdí. Práce na ní tak není prací, ale spíše zábavou.

 

Základní škola Lázně Libverda - říjen 2014

 

 

 

 

EKOŠKOLA 2013 - 2014

 

1. Sklizeň ze školních pozemků – září 2013

2. Bylinková zahrádka – září 2013

3. Zasazení stromu (lípy) v obci Lázně Libverda)- 14. 11. 2013

4. Oslavy Dne ekoškol – téma VODA – 7. 11. 2013

5. Zahájení kampaně Litter Less – 9:45 h – přivolání deště – 7. 11. 2013

6. Sociální hodina – Třídění odpadu - 25. 11. 2013

7. Vánoční ekodílna- 26. 11. 2013

8. Vánoční vaření – bramborový salát z vlastních zdrojů – 19. 12. 2013

9. Ekologický seminář VODA BEZ HRANIC – 13. 1. 2014

10. Sbírání víček z PET lahví – pomoc handicapovanému chlapci z Frýdlantu

 

1. Co jsme si vypěstovali, to si také sníme – (sklizeň zeleniny ze školních pozemků) – září 2013

Přišlo září, začala škola, listí na stromech se pomalu začalo vybarvovat, zemědělci sklízí úrodu ze svých polí, a i nám, při pohledu na naši školní zahrádku, srdce zaplesalo. Protože i my jsme nalezli „plody“ našeho snažení – zahradničení. V prvních týdnech školy jsme se pustili do vytrhávání mrkve, petržele a rytí brambor. Bez povšimnutí nezůstala ani naše bylinková zahrádka. Mohli jsme být na sebe pyšní. Takovou úrodu nikdo nečekal. Ještě zeleninu správně zazimovat a už můžeme promýšlet, jak s naší zeleninou naložíme a co dobrého z ní uvaříme.

 

2. Bylinková zahrádka – září 2013

Na konci minulého školního roku jsme vyčlenili část naší školní zahrady a založili tzv. bylinkovou zahrádku. Řekli jsme si, proč nezkusit vypěstovat bylinky, které budou voňavější a aromatičtější, než-li ty, které jsou k zakoupení v obchodech. Vybrali jsme tyto druhy: máta, rozmarýn, meduňka, petrželka, majoránka,...). Vysazené bylinky se pěkně ujmuly, řádně jsme o ně pečovali, zalévali. Proto jsme v září našli rostlinky, které nejenom pěkně vypadaly, ale při bližším „ohledání“ i krásně voněly. Nastalo období sklizně, a tak jsme jednotlivé keříky ostříhali a bylinky nechali řádně usušit. Nakonec jsme je přesypali do uzavíratelných sklenic, kde počkají na své další využití. Už teď se těšíme na pokrmy a nápoje, které našimi bylinkami ochutíme. To bude úžasná chuť i vůně!

 

3. Zasazení stromu (lípy) v obci Lázně Libverda

Zastupiteli města Lázní Libverda jsme byli požádáni, zda bychom se nestali patrony nově sázené lípy v parku za informačním centrem. Ta měla nahradit strom, který byl poničen náhlou sněhovou kalamitou v r. 2009. Lípa, která původně stála před informačním centrem byla druhým nejstarším stromem v obci. Byla její součástí. S nabídkou  jsme samozřejmě s nadšením souhlasili. Proto jsme se v určený den, i čas, vydali na dané místo, abychom za přítomnosti pana starosty a zástupců obce zasadili strom nový. Doufáme, že se pod naším dohledem a s naší péčí stane jakýmsi pokračovatelem poničené lípy. A za pár let se jeho koruna stane útočištěm mnohých ptáků, brouků, ale i znavených výletníků, kteří naleznou v jeho stínu místo pro svůj odpočinek při poznávání krás tohoto kraje.

 

4. Oslavy Dne ekoškol – téma VODA – 7. 11. 2013

V tento den se všechny školy zapojené do programu Ekoškol mohly přihlásit do celosvětových  oslav Dne ekoškol. Každá škola si na tento den připravila aktivity a činnosti, které se váží

 

5. Zahájení kampaně Litter Less – 9:45 h – přivolání deště – 7. 11. 2013

 

6. Sociální hodina – Třídění odpadu - 25. 11. 2013

 

7. Vánoční ekodílna

Že se dají využít takové materiály jakými jsou větvičky, dřevěné korále, těstoviny, kousky dřívek, papír, mušličky, či již použitý a pomačkaný alobal, nikdo z nás nepochyboval. Proto jsme se v čase adventním vrhli na výrobu rozličných ozdob a dárků, které měly potěšit naše nejbližší, a nejen ty. A tak během několika minut pod našima rukama začali vznikat andělé (z těstovin a korálků), ozdůbky na stromeček a nazdobené alobalové vánoční větvičky, které měly potěšit naše blízké. Tvoření nás velice bavilo a můžeme se i pochválit, že i celkem šlo. Jen se podívejte.

 

8. Vánoční vaření – bramborový salát z vlastních zdrojů – 19. 12. 2013

Vánoce se nezadržitelně blížily a spolu s nimi vidina stromečku, koled, cukroví, ale také tradičního bramborového salátu. Protože byla na pátek 20. 12. naplánována „Vánoční besídka“ nejen pro nás, ale i pro naše rodiče, příbuzné, ale třeba i bývalé spolužáky, jedním z posledních našich předvánočních úkolů byla příprava bramborového salátu. Kde vzít potřebné ingredience? Však my dobře víme. Naše kroky zamířily do sklepa, kde byly uloženy výsledky našeho snažení. Námi vypěstované brambory! Po jejich uvaření jsme loupali, krájeli, míchali a nakonec i ochutnali (někteří by nejraději opakovaně). A již teď musíme přiznat, že jsme vše stihli a na našem předvánočním setkání také řádně snědli :).

 

9. I jedno víčko pomůže! (sbírání víček z PET lahví – pomoc handicapovanému chlapci z Frýdlantu)

V průběhu měsíce listopadu jsme se dozvěděli o sbírce, jejíž výtěžek má být věnován malému handicapovanému chlapci, který žije se svou rodinou v nedalekém Frýdlantu. Nešlo o vybírání peněz, ale o sběr víček z PET lahví. Za nasbíraná víčka, pak bude handicapovanému chlapci poskytnuta finanční částka na zkvalitnění jeho života. Řekli jsme si, že odšroubovat víčko z lahve dokáže i malý prvňáček, a započali jsme s naší školní sbírkou. Již druhý den po vyhlášení, se někteří z nás objevili s pytlíčkem víček v ruce. Postupně množství víček narůstá, tak jsme docela zvědavi, jaké množství se nám podaří vybrat. Je super, že svým jednáním můžeme pomoci nejen přírodě, ale i chlapci, který od nás pomoc potřebuje. 

 

10. Odpadková kampaň - akce Odpadkové království - 18.6.2014

Odpadkové království“

Dovolte nám, abychom se "pochlubili" akcí, kterou jsme připravili v rámci ekologického projektu - Odpadová kampaň, do kterého jsme jako škola zapojeni. Dnešní dopoledne 18. 6. 2014 patřilo hrám a aktivitám, jenž si připravili naši starší žáci a byly určeny pro děti z MŠ Lázně Libverda a žáky prvního stupně ZŠ.

Po přivítání dětí a paní učitelek z MŠ jsme si povídali o správné recyklaci a třídění odpadu. Děti zkoušely roztřídit odpad do připravených barevných popelnic. Poté následovaly soutěže a disciplíny, které si organizovali sami starší žáci. Děti procházely jednotlivými královstvími, jež nesly názvy podle určitého druhu odpadu. A tak navštívily neznámý hrad Papírštejn, rozzářenou Plastnici, třpytící se Skleněný zámek a nakonec i Pet-landii. Plnily zde úkoly, při nichž se využilo různých druhů odpadů. A tak například nakrmily petlahvemi nenasytného Otesánka, přeskákaly po papírových kamenech do papírového hradu, navlékaly plastový náhrdelník pro princeznu,…. Na závěr společně vytvořily galerii obrazů z víček od petlahví.

Počasí nám přálo a všichni zúčastnění byli odměněni sladkostmi a pochvalou.